Rekomendacja
Sklepy online:
Firma / Referencje
Od samego początku istnienia naszej firmy współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma firmami z całej Polski. Tym bardziej jesteśmy dumni, że nasi Klienci będąc zadowoleni z naszych usług potwierdzają to w wystawianych nam referencjach.Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,
(2024-01-09)
"Dostawy zrealizowane były rzetelnie, terminowo i z zachowaniem należytej staranności, a jakość produktów spełniła nasze oczekiwania. Rekomendujemy firmę MAK Sp. z o.o. jako sprawdzonego i rzetelnego Dostawcę."
Politechnika Gdańska,
(2023-12-18)
"Wszystkie dostawy (..) realizowane były terminowo, z należytą starannością, a dostarczaneprodukty spełniały warunki określone w specyfikacji przetargowej"
Uniwersytet Morski w Gdyni,
(2023-12-18)
" Wszyskie zobowiązania przewidziane w zawartych umowach zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowy"
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
(2023-12-15)
"Umowę zawartą na okres 12 miesięcy zrealizowano w sposób należyty"
Enea Centrum Sp. z o.o.,
(2023-12-15)
"Dostarczone materiały eksploatacyjne spełniły wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w umowie, w tym także co do dotrzymania terminu realizacji zamówień.Firma Mak sp. z o.o. wykonała zamówienie należycie oraz wywiązała się z należytą starannością z realizacji zamówienia. Powyższe okoliczności sprawiły, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Mak sp. z o.o. i możemy ją polecić innym jako rzetelnego partnera handlowego. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będące przedmiotem ww. umowy były wykonywane terminowo i bez zastrzeżeń."
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
(2023-12-14)
"Firma MAK Sp. z o.o. wywiązała sięz umowy w sposób rzetelny, nie budzący naszych zastrzeżeń"
Uniwersytet Rzeszowski,
(2023-12-14)
"Wszystkie usługi w ramach przedmiotowej umowy były wykonane należycie, terminowo, zgodnie z wszystkimi wymogami i bez zastrzeżeń"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
(2023-11-19)
"Potwierdzamy solidną i terminową realizację dostaw zgodnie z umową."
Politechnika Częstochowska,
(2023-10-16)
"Firma MAK Sp. z o.o. zrealizowała dostawy w sposób rzetelny i terminowy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy"
Sąd Rejonowy w Toruniu,
(2023-07-21)
"Współpracę z firmą MAK sp. z o.o. określamy jako bardzo dobrą. Firma MAK sp. z o.o. w trakcie realizacji umowy charakteryzowała się dużym zaangażowaniem, elastycznością i profesjonalizmem w wykonywanych dostawach. Standardy obowiązujące w firmie MAK sp. z o.o zapewniają terminowość, fachowość wykonywanych dostaw. Firma MAK sp. z o.o. jest wiarygodnym i rzetelnym Partnerem oraz dostawcą godnym polecenia.
Ministerstwo Obrony Narodowej,
(2023-06-02)
"Dostawy zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia i wytycznymi Zamawiającego"
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
(2023-05-29)
"Podczas realizacji zamówienia firma MAK Sp. z o. o.wykazała się wysokim poziomem wykonania oraz profesjonalną obsługą. Powierzone zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową oraz zachowaniem obowiązujących przepisów. Pracownicy firmy wykazali się profesjonalnym podejściem do potrzeb klienta."
Urząd Morski w Gdyni,
(2023-05-24)
"Firma z otrzymanych sukcesywnych zamówień wywiązywała się rzetelnie i terminowo. Procedury związane z dostawą towaru przebiegły sprawnie, a kontakt ze strony Wykonawcy był zadawalający"
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Szczecinie,
(2023-05-23)
"Dostarczone materiały eksploatacyjne były zgodne ze złożonymi zamówieniami. Dostawy były realizowane w uzgodnionym terminie z należytą starannością"
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie,
(2023-05-19)
"Dostawy w ramach umowy były realizowane terminowo, z należyta starannością, zgodnie z przepisami prawa i warunkami określonymi w umowie"
Uniwersytet Zielonogórski,
(2023-05-19)
"Firma należycie wywiązała się z zawartej umowy w terminie i bez zastrzeżeń z należytą starannością. Ponadto współpraca z pracownikami firmy okazała się bezproblemowa i profesjonlana."
Akademia Marynarki Wojennej ,
(2023-05-19)
"dostawy przebiegały z zachowaniem należytej staranności, terminowo i bez zastrzeżeń"
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
(2023-01-12)
"Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów dokonywane były terminowo oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia."
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
(2023-01-04)
"Dostawy realizowane były terminowo, rzetelnie i bez zastrzeżeń."
Politechnika Rzeszowska,
(2023-01-03)
"Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na bieżące potrzeby Uczelni, które przebiegały z zachowaniem należytej staranności, terminowo i bez zastrzeżeń."
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
(2023-01-02)
"Współpraca z firmą pozwala nam polecić MAK Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera biznesowego cechującego się profesjonalizmem i dysponującego fachową wiedzą w zakresie przedmiotu umowy. Wszystkie dostawy w ramach niniejszej umowy realizowane były terminowo oraz z należytą starannością. Z pełną satysfakcją możemy więc zarekomendować MAK Sp. z o. o. jako firmę solidną, której wiedza i doświadczenie gwarantują wysoką jakość usług."
Uniwersytet Warszawski Centrym Nowych Technologii,
(2022-06-08)
"Potwierdzam, że realizacja […] dostaw została wykonana z należytą starannością i zgodnie z warunkami zawartej umowy."
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o,
(2022-05-31)
"Otrzymane od MAK Spółka z o.o. dostawy spełniły nasze oczekiwania w zakresie jakości, terminowości oraz kompletności. Współpraca z w/w firmą przebiega bez zastrzeżeń i cechuje się rzetelnością handlową."
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn,
(2022-04-13)
" Dostawa realizowana była terminowo i z należytą starannością. W zakresie zrealizowanej umowy jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą MAK Sp. z o.o., która z pewnością spełni oczekiwania swoich przyszłych klientów."
Politechnika Świętokrzyska,
(2022-03-30)
"Dostawy były realizowane zgodnie z umową."
Politechnika Gdańska,
(2022-03-15)
"Wszystkie dostawy były realizowane terminowo i z należytą starannością, a dostarczane produkty spełniały warunki określone w specyfikacji przetargowej."
Transportowy Dozór Techniczny,
(2022-03-10)
"Usługę zrealizowano terminowo, rzetelnie, z należytą starannością."
Sąd Apelacyjny w Warszawie,
(2022-03-05)
"Sąd Apelacyjny w Warszawie […] potwierdza należyte wykonanie przez MAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością […] umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego […]."
Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii,
(2022-03-05)
"Z umowy firma wywiązywała się należycie, Ze względu na bardzo dobrze układającą się współpracę możemy polecić firmę jako wiarygodnego i sprawdzonego Wykonawcę"
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Zamościu,
(2021-09-27)
"Dostawy były realizowane zgodnie z uzgodnieniami, w ustalonych terminach i z należytą starannością. Firma MAK Sp. z o.o. realizowała dostawy zgodnie z postawionymi wymaganiami i dała się poznać jako wiarygodny i sumienny Wykonawca."
Sąd Okręgowy w Poznaniu,
(2021-07-30)
"W okresie współpracy firma MAK Sp. z o.o. z wykonywanych zadań wywiązywała się profesjonalnie, rzetelnie i terminowo, a dostarczane materiały charakteryzowały się bardzo dobrą jakością."
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
(2021-05-26)
zamówienia została zrealizowana terminowo i z należytą starannością. Współpraca z przedstawicielami Wykonawcy przebiegła sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego też z całym przekonaniem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rekomenduje firmę MAK Sp. z o.o. jako rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego."
Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.,
(2021-05-04)
"[…] współpraca przebiegała sprawnie, a realizacja zamówień odbywała się terminowo oraz bez zastrzeżeń. Dlatego też rekomenduję firmę MAK Sp. z o.o. jako rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego."
Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
(2021-04-28)
"Wykonawca bez zastrzeżeń wywiązał się z prac wskazanych w ww. umowie. Dostawy były realizowane w terminie i z należytą starannością."
Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu,
(2021-04-15)
"[…] umowa została zrealizowana terminowo, zgodnie z jej przedmiotem, bez zastrzeżeń Zamawiającego."
Uniwersytet Szczeciński,
(2021-02-01)
"Uniwersytet Szczeciński zaświadcza, że na podstawie zawartej umowy firma MAK Sp. z o.o. z Torunia realizowała sukcesywne dostawy tonerów i tuszy oryginalnych."
Jednostka Wojskowa nr 2063,
(2021-02-01)
"[…] firma MAK Sp. z o.o. […] zrealizowała […] dostawy […] zgodnie ze złożoną ofertą, przy zachowaniu należytej staranności o dotrzymanie ustalonych terminów dostaw oraz ich realizacji bez jakichkolwiek zastrzeżeń."
Koleje Mazowieckie KM - Sp. z o.o.,
(2020-11-06)
"Realizacja zamówienia odbywała się w sposób terminowy, a dostarczone częsci zamienne spełniały wymagania stawiane przez Spółkę. W oparciu o dotychczasową współpracę pragniemy poinformować, iż firma MAK Sp. z o.o. jest wiarygodnym i solidnym partnerem."
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu,
(2020-06-10)
"Potwierdzam wykonanie umowy przez MAK Sp. z o.o. […] terminowo, w sposób należyty oraz zgodny z postanowieniami umownymi i opisem przedmiotu zamówienia."
Sąd Okręgowy w Płocku,
(2020-06-08)
"Dostawy świadczone przez firmę MAK Sp. z o.o. wykonywane były należycie i zgodnie z warunkami zawartej umowy."
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
(2020-06-08)
"Dostawy realizowane były terminowo, zgodnie z warunkami określonymi w umowie."
Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
(2019-10-23)
"[…] dostawy przebiegały terminowo i bez zastrzeżeń, a umowa była realizowana należycie."
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wa,
(2019-04-16)
"Stwierdzamy, że realizacja przebiegła zgodnie z naszymi wymogami i terminowo. Dostarczone wyroby zostały wykonane z należytą starannością i dbałością o jakość."
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
(2019-01-24)
"Umowa […] zrealizowana terminowo, z zachowaniem należytej staranności."
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie,
(2019-01-16)
"Akademia Górniczo - Hutnicza […] wyraża zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą MAK […] Zamawiany towar jest wysokiej jakości, firma świadczy usługi rzetelnie, terminowo i z dużą starannością [...]."
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
(2019-01-15)
"Firma MAK Sp. z o.o. w okresie trwania umowy realizowała przedmiot umowy w sposób sprawny, solidny i terminowy"
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie,
(2019-01-15)
"Niniejszym potwierdzamy, iż dostawa przez cały okres obowiązywania umowy przebiegała terminowo."
Uniwersytet Warszawski,
(2018-09-27)
"Dostawy były realizowane terminowo i z należytą starannością"
Politechnika Wrocławska,
(2018-09-26)
"Wszystkie zamówienia realizowane były zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy"
Jednostka Wojskowa nr 6021,
(2018-08-13)
"Dostawę zrealizowano terminowo, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie"
Uniwersytet Rzeszowski,
(2018-08-06)
"Wszystkie usługi w ramach przedmiotowej umowy były wykonane należycie, terminowo, zgodnie ze wszystkimi wymogami i bez zastrzeżeń"
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
(2018-07-31)
"Dostawy wykonywane były w sposób należyty, zgodnie z warunkami określonymi w umowach"
Sąd Rejonowy w Białymstoku,
(2018-05-18)
"Potwierdzamy wysoką jakość dostarczanych materiałów eksploatacyjnych, a także profesjonalizm i terminowość [..]. Ponadto firma MAK Sp. z o.o. rzetelnie i należycie wywiązała się z postanowień umownych [...]"
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
(2018-02-21)
"...Firma Mak Spółka z o.o. w okresie trwania umowy realizowała podmiot umowy w sposób sprawny, solidny i terminowy."
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu,
(2018-02-19)
"Realizacja zamówienia […] przebiegała terminowo i bez zastrzeżeń."
Urząd Gminy w Obrowie,
(2018-02-14)
"Realizacja zamówienia przebiegała bez zastrzeżeń. Polecamy firmę MAK Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę."
Sąd Okręgowy w Toruniu,
(2018-01-11)
"...Firma Mak Spółka z o.o. z przyjętych zobowiązań wywiązywała się należycie, zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w umowie, a dostawy przebiegały terminowo i w sposób niebudzący zastrzeżeń."
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
(2018-01-08)
"Z umowy firma "MAK" wywiązała się terminowo i z należytą starannością."
Politechnika Śląska Gliwice,
(2017-11-10)
"Dostawy były realizowane sumiennie i terminowo. Pozytywna współpraca pozwala nam polecić firmę MAK Sp. z o.o. jako wykonawcę rzetelnego i w pełni przygotowanego do realizacji zadań o podobnym zakresie."
Uniwersytet Rzeszowski,
(2017-10-25)
"Wszystkie usługi w ramach przedmiotowej umowy były wykonane należycie, terminowo, zgodnie ze wszystkimi wymogami i bez zastrzeżeń."
Komenda Portu Wojennego Gdynia,
(2017-10-24)
"Realizacja umowy i usług przebiegła bez zastrzeżeń, zgodnie z zapisami w niej zawartymi."
Uniwersytet Warszawski,
(2017-09-21)
"Wykonawca realizował dostawy należycie i terminowo."
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA,
(2017-06-12)
Dostawy przebiegają w sposób rzetelny i terminowy […] Według naszej oceny Firma MAK w Toruniu jest dostawcą profesjonalnym, solidnym i godnym polecenia."Przedmiotem umowy są materiały eksploatacyjne realizowane do Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. i spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
MERCUS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(2017-06-12)
Dostawy przebiegają w sposób rzetelny i terminowy […] Według naszej oceny Firma MAK w Toruniu jest dostawcą profesjonalnym, solidnym i godnym polecenia."Przedmiotem umowy są materiały eksploatacyjne realizowane do Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. i spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Instytut Farmaceutyczny w Warszawie,
(2017-06-06)
"Sposób realizacji umowy odbył się bez zastrzeżeń i w należyty sposób. Dostawy były realizowane terminowo i zgodnie z zamówieniami oraz postanowieniami umowy. Doświadczenie pracowników firmy i świetna organizacja pracy pozwala na szybkie i rzetelne realizowanie podjętych przez nią zobowiązań."
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
(2017-06-06)
"…Firma MAK Sp. z o.o. […] wykonała zamówienie […] w sposób należyty. Zachowała terminowość dostaw oraz wymagane parametry jakościowo - techniczne."
Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie,
(2017-03-08)
"Realizacja umowy przebiegała bez uwag."
Politechnika Warszawska,
(2017-02-08)
"...Firma MAK Sp. z o.o. zrealizowała dostawę…."
Politechnika Wrocławska,
(2017-02-06)
"Wszystkie zamówienia realizowane były zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy."
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie,
(2017-01-27)
" Umowa […] zrealizowana terminowo, z zachowaniem należytej staranności."
Urząd Miasta Siedlce,
(2017-01-27)
"Firma MAK Sp. z o.o. jest godnym zaufania partnerem, dostawy przebiegały terminowo i zastrzeżeń"
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,
(2017-01-25)
"Realizacja umowy przebiegła bez uwag."
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ,
(2016-09-13)
"…dostawy były realizowane terminowo i bez zastrzeżeń."
Politechnika Częstochowska,
(2016-08-17)
"Firma MAK Sp. z o.o. […] zrealizowała dostawy w sposób rzetelny i terminowy zgodnie z postanowieniami umowy."
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny,
(2016-05-24)
"Dostarczone materiały eksploatacyjne odpowiadały wymogom Zamawiającego, a wszystkie dostawy zrealizowane zostały terminowo i z należytą starannością."
Enea Operator Sp. z o.o.,
(2016-05-09)
"Dostawa została zrealizowana w wymaganym terminie, zgodnie z warunkami umowy i z należytą starannością."
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie,
(2016-04-25)
"Firma MAK Sp. z o.o. wywiązała się bardzo dobrze ze zobowiązań wynikających z umowy. Dostawy były wykonywane terminowo, a dostarczane materiały były odpowiedniej jakości."
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
(2016-04-25)
"Dostawy wykonano terminowo i należycie, zgodnie z postanowieniami umowy. Polcamy firmę "MAK" jako profesjonalnego i solidnego dostawcę."
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny,
(2016-04-25)
"Dostarczone materiały eksploatacyjne odpowiadały wymogom Zamawiającego, a wszystkie dostawy zrealizowane zostały terminowo i z należytą starannością."
MAK Sp z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone