Rekomendacja
Sklepy online:
Reklamacje
I) PODSTAWA PRAWNA

Dla towarów zakupionych po 24 grudnia 2014 r.

Odpowiedzialność firmy MAK jako sprzedawcy zgodna jest:

1) W przypadku reklamacji konsumenckiej (detalicznej)

  • z ust. O prawach Konsumenta z dnia 24 czerwca 2014r.
  • z Kodeksem Cywilnym Dział II pt. „Rękojmia za wady”
  • z Gwarancją producenta lub sprzedawcy, jeśli jest udzielana

2) W przypadku reklamacji dot. podmiotów prawnych oraz osób fizycznych

  • z Kodeksem Cywilnym Dział II pt. „Rękojmia za wady”
  • z Gwarancją producenta lub sprzedawcy, jeśli jest udzielana.

Odpowiedzialność z tyt. Rękojmi w biznesie zostaje w firnie M@K wyłączona, zgodnie z Art. 558 KC.

Dla towarów zakupionych przed 24 grudnia 2014r. obowiązują poprzednie regulacje, to jest:

  • z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002r.
  • z przepisami o gwarancji i rękojmi zawartymi w Kodeksie Cywilnym w odniesieniu do towarów, które nabyły podmioty prowadzące działalność gospodarczą, szkoły, urzędy i instytucje.


II) WARUNKI PRZYJĘCIA TOWARÓW DO SERWISU

1) Po konsulatcji z pracownikiem firmy MAK reklamowany towar można dostarczyć:
  • osobiście
  • za pośrednictwem firmy spedycyjnej
  • uzgodnić odbiór transportem firmowym MAK

W przypadku wysyłki prosimy na opakowaniu podać adres naszej firmy:

MAK Sp. z o.o.
87-100 Toruń,
ul. Kozacka 3

Prosimy również o podanie dokładnego adresu nadawcy.

2) W przypadku urządzeń pamięciowych konieczne jest oświadczenie klienta o wykonaniu kopii danych. W przeciwnym razie firma Mak nie może przyjąć urządzenia do reklamacji.

3) Towar należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu, jeżeli wymagały tego warunki gwarancji.

4) Wymagane jest dostarczenie oryginału karty gwarancyjnej lub dokumentu zakupu, tj. faktury bądź paragonu fiskalnego.

5) W przypadku dostarczenia reklamowanego towaru w inny sposób niż osobiście, prosimy o dołączenie szczegółowego opisu usterki, a jeżeli reklamacja dotyczy materiałów eksploatacyjnych i jakości wydruku, próbnego wydruku.

6) Potwierdzeniem przyjęcia towaru ze strony firmy MAK jest podpis pracownika na liście przewozowym, lub „Protokóle przyjęcia do serwisu”.

7) Towar z serwisu zostanie wydany po okazaniu „Protokółu przyjęcia do serwisu”. Firma MAK nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty powyższego dokumentu.


III) TERMINY

1) Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014r. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zgłoszenia do ustosunkowania się do życzenia konsumenta i określenia sposobu i terminu uznania reklamacji.

2) W przypadku, gdy dla danego towaru została udzielona gwarancja, która nie jest obligatoryjna, warunki napraw, ich zakres, oraz terminy powinny być zgodne z zapisanymi w dokumencie gwarancyjnym, oraz Kodeksem Cywilnym.

3) Firma Mak dołoży wszelkich starań aby w maksymalnym stopniu ograniczyć niedogodności.
MAK Sp z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone